INSPECTIE

Slecht functionerende installaties kunnen de continuiteit van uw organisatie en uw medewerkers in gevaar brengen. Of het nu gaat om kortsluiting, brand, onveilige situaties of onaangepaste arbeidsomstandigheden: voorkomen is beter dan genezen. EKS Elektrotechniek controleert alle netwerken, installaties en componenten op basis van een elektrotechnisch veiligheidsbeleid,de Nederlandse normen (NEN) en richtlijnen van de Europese normen (EN). Zo kan EKS Elektrotechniek waarborgen dat u voldoet aan de vereiste veiligheidseisen voor alle elektrotechnische installaties.
Als opdrachtgever dient u zorg te dragen voor de elektrische veiligheid in uw pand. De wetgever stelt dat u een installatieverantwoordelijke aan moet stellen als beheerder van de installatie die verantwoordelijk is voor de veilgheid.

Over het algemeen is de kennis van elektrotechnische installaties niet aanwezig of passen deze werkzaamheden niet bij de core business van de opdrachtgever. Het uitbesteden aan EKS Elektrotechniek is dan een goede oplossing, o.a. voor het laten uitvoeren van een inspectie.
Elk bedrijf moet wettelijk aan een aantal veiligheidsnormen voldoen. Een daarvan is NEN 3140. In deze norm staat dat elektrische installaties veilig moeten zijn (en blijven) en dat werknemers hun werk veilig kunnen doen. Het is dan ook voor uzelf, uw werknemers en uw klanten een geruststellende gedachte als deze normen worde nageleefd. EKS Elektrotechniek zorgt daarvoor. Door gerichte inspecties uit te voeren en uw bedrijf te certificeren op dit gebied.

    EKS Elektrotechniek bv · Gijzenrooi 6 · 5661 PA Geldrop · Tel. (040) 286 81 76 sitemap